50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Email

sekretariat@mradwokaci.pl

Telefon

+48 576 215 772

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Email

sekretariat@mradwokaci.pl

Telefon

+48 576 215 772

Główny zakres świadczonych usług:

KREDYTY „FRANKOWE”
POLISOLOKATY
PRAWO CYWILNE
PRAWO SPADKOWE
KARNE I KARNOSKARBOWE
OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Nasz

ZESPÓŁ

Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się w jego różnych dziedzinach, dzięki temu jesteśmy w stanie kompleksowo i szybko przeanalizować każdą sprawę, a następnie dopasować strategię działania tak, aby skutecznie zabezpieczyć interesy tych, którzy nam zaufali.
Połączył nas jeden cel – najwyższa dbałość o dobro naszych Klientów.

Małgorzata Mazerant

ADWOKAT – PARTNER SPÓŁKI

Tomasz Repucho

ADWOKAT – PARTNER SPÓŁKI

Blog
Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

W dniu 6 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt V Ca 3095/18) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 11.07.2018 r. w sprawie o sygn. akt VI C 1067/17. Sąd Rejonowy uznał roszczenie naszego Klienta i zasądził...

czytaj dalej
TSUE po stronie Frankowiczów

TSUE po stronie Frankowiczów

W dniu 3 października 2019 roku TSUE wydał orzeczenie w sprawie C‑260/18: Kamil i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, prowadzącej działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej...

czytaj dalej
Kredyt hipoteczny, a rozwód i podział majątku

Kredyt hipoteczny, a rozwód i podział majątku

Zgodnie z danymi statystycznymi wskazanymi przez Główny Urząd Statystyczny, od kilkunastu lat notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie. Rozwód, oprócz swojego ciężaru emocjonalnego, często wiąże się z koniecznością dokonania podziału majątku wspólnego, którego...

czytaj dalej

Facebook