50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Kancelaria MR Adwokaci

Aby zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę prawną, stworzyliśmy Kancelarię MR Adwokaci, opartą na dotychczasowych doświadczeniach kancelarii indywidualnych. Posiadamy szerokie kompetencje wynikające z wieloletniej obsługi zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Od 2011 r. przeważająca część naszych spraw związana jest roszczeniami wynikającymi z umów kredytów denominowanych/waloryzowanych do waluty obcej (CHF, EURO) oraz tzw. polisolokat.

Zajmujemy się sprawami związanymi z tzw. starym portfelem, ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (UNWW), odzyskaniem opłaty likwidacyjnej z polisolokat, stwierdzeniem nieważności umowy strukturyzowanych polisolokat, aż po kwestie związane z waloryzacją i denominacją kredytów hipotecznych do waluty obcej oraz stwierdzeniem nieważności tych umów.

Adwokat Małgorzata Mazerant

Tel. 791 490 022

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową etatową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Przez pięć lat pracowała w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Wpisana na listę adwokatów we Wrocławiu. Własną kancelarię adwokacką prowadzi od 2013 roku. Posiada jednocześnie uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, medycznym i bankowym. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych m.in. z prawa medycznego, prawa rodzinnego i prawa finansów. 
Chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Czynnie uczestniczy w działalności Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, świadcząc bezpłatną pomoc prawną na rzecz ochrony praw zwierząt.

Adwokat Tomasz Repucho

Tel. 501 639 701

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez okres pięciu lat pracował w administracji publicznej. W roku 2008 ukończył etatową aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a następnie przez dwa lata pracował na stanowisku asystenta sędziego. W 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu i rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii.
Aby zapewnić swoim klientom jak najlepszą obsługę, bierze udział w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. z zakresu ochrony konsumentów, prawa medycznego i prawa cywilnego. Zajmuje się reprezentacją klientów przed Sądami wszystkich instancji, także Sądem Najwyższym.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, karnym oraz zakresie ochrony konsumentów w sporach z bankami. Zajmuje się także stałą obsługą podmiotów gospodarczych.

Facebook