50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Mediacja w sprawie frankowej to jedna z metod rozwiązywania sporów, która dla wielu osób może być nie tylko skomplikowana, ale i stresująca. Dzięki niej można jednak uniknąć długiego, żmudnego i nie zawsze kończącego się sukcesem postępowania przed sądem – które prawdopodobnie przyniesie tego stresu jeszcze więcej. Zrozumienie etapów mediacji pomoże Państwu w lepszym przygotowaniu się do planowanych negocjacji z bankiem. 

Co to jest mediacja w sprawie frankowej?

Mediacja to dobrowolna forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Przebiega pod okiem bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, czyli mediatora. Mediator w trakcie mediacji ma za zadanie pomóc stronom we wzajemnej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia, które będzie dla obydwu z nich satysfakcjonujące.

Mówi się, że w mediacji wygrywają obie strony. Jest to bowiem rozwiązanie szybsze i tańsze niż postępowanie sądowe. Przy czym spór kończy się tylko w momencie wyrażenia zgody na przyjęcie wypracowanego porozumienia przez wszystkich zainteresowanych. Jest więc rozwiązaniem, które może być atrakcyjne również dla Frankowiczów.

Jak przebiega mediacja? O tym w kolejnej części niniejszego artykułu.

Jak wygląda mediacja? Mediacja w sprawie frankowej krok po kroku

Krok 1: Inicjacja mediacji

Mediacja, jako że jest procesem w pełni dobrowolnym, wymaga zgody na jej podjęcie przez obydwie strony sporu. Przy czym może ona zostać zainicjowana zarówno przez bank, jak i przez kredytobiorcę.

W drugim przypadku zgoda banku na mediację związana jest z automatycznym zawarciem umowy o mediację.

Krok 2: Przekazanie umowy do Centrum Mediacji i wybór mediatora

Zawarcie umowy o mediację oznacza z kolei przekazanie jej następnie przez bank do Centrum Mediacji, gdzie jest odpowiednio rejestrowana.

Następnie sprawa trafia do odpowiedniego, bezstronnego i neutralnego mediatora.

Strony mediacji wspólnie mogą go wskazać samodzielnie. Jeżeli jednak strony nie uzgodnią mediatora, wyznaczy go Prezes Sądu Polubownego. Ten drugi przypadek może jednak nieco wydłużyć cały proces.

Krok 3: Zapoznanie się ze sprawą przez mediatora i rozmowy indywidualne

W kroku trzecim wybrany mediator otrzymuje pełną dokumentację sprawy i po potwierdzeniu swojej bezstronności, kontaktuje się indywidualnie z uczestnikami mediacji.

Mediator w tym kroku poinformuje Państwa o zasadach mediacji oraz wyznaczy termin pierwszej wspólnej rozmowy mediacyjnej. Może także zadać pytania mające na celu lepsze zrozumienie całej sprawy oraz stanowiska obydwu stron.

Krok 4: Spotkanie mediacyjne

Kolejnym etapem będzie spotkanie mediacyjne, a więc rozmowa, w trakcie której strony wyjaśniają wszystkie sporne kwestie i poprzez dialog będą dążyć do wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania.

W praktyce pojedyncze spotkanie mediacyjne zazwyczaj trwa od godziny do około dwóch godzin. W razie potrzeby może jednak zostać powtórzone w późniejszym terminie.

Zadaniem mediatora jest przy tym zagwarantowanie właściwego przebiegu rozmów i deeskalacja ewentualnych konfliktów. Mediator może więc w trakcie spotkań zadawać pytania, podsumowywać poszczególne argumentacje i żądania stron, a także samemu wskazywać niewiążące propozycje na rozwiązanie sporu.

W trakcie spotkań mediacyjnych obydwie strony mają przy tym prawo korzystać z pomocy profesjonalnych podmiotów świadczących usługi prawne.

Krok 5: Uzgodnienia mediacyjne

W toku mediacji obydwie strony mogą przedstawić swoje propozycje ugodowe, które następnie podlegają uzgodnieniom i negocjacjom.

Możliwe jest przy tym wystosowanie prośby o szczegółowe wyjaśnienie projektu ugody, jeżeli zawarte w nim zapisy są niejasne.

Wypracowanie satysfakcjonującego dla obydwu stron porozumienia powoduje zawarcie ugody, która musi zostać następnie właściwie podpisana.

Możliwe jest oczywiście także zakończenie mediacji, które nie zaowocuje zawarciem ugody.

Krok 6: Zakończenie mediacji

Bez względu jednak na to, czy w wyniku mediacji została przez strony podpisana ugoda, czy też nie, po zakończeniu negocjacji mediator przygotowuje stosowny protokół, informujący o ostatecznych wynikach postępowania.

Protokół ten zostaje następnie przekazany uczestnikom mediacji, co formalnie kończy postępowanie mediacyjne.

Mediacja w sprawie frankowej zakończona ugodą? Krok 7: Sądowe zatwierdzenie ugody

Nawet podpisanie z bankiem ugody w praktyce nie kończy jeszcze sprawy. Potrzebne jest bowiem zatwierdzenie tej ugody przez sąd. Zatwierdzenie to następuje na wniosek strony i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Podsumowanie. Mediacja w sprawie frankowej

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawie frankowej (także przy mediacji), służymy pomocą. Skontaktować można się z nami zarówno mailowo (sekretariat@mradwokaci.pl), jak i telefonicznie (+48 576 215 772).

Zapraszamy także do lektury innych tekstów na naszym blogu. W kontekście ugody może Państwa zainteresować w szczególności ten artykuł: Ugoda z bankiem a kredyt we frankach – co musisz o niej wiedzieć?

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook