50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4
KREDYTY „FRANKOWE”
Od 2011 roku reprezentujemy konsumentów z całej Polski w sporach z bankami, poczynając od tzw. starego portfela, przez ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, po kredyty waloryzowane i denominowane do waluty obcej i nieważność umów kredytu hipotecznego.

Oferujemy kompleksową obsługę związaną z realizacją umów zawartych z bankami oraz innymi podmiotami finansowymi. Zajmujemy się oceną umów waloryzowanych (indeksowanych) oraz denominowanych do waluty obcej. Dokonujemy analizy umów bankowych pod kątem klauzul abuzywnych oraz ich ważności z polskim, jak i europejskim porządkiem prawnym.

Reprezentujemy konsumentów w postępowaniu pozasądowym, jak i w postępowaniu sądowym w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Prowadzimy sprawy roszczeń wynikających m.in. z klauzul waloryzacyjnych/indeksacyjnych/denominowanych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, tzw. starego portfela (zmiana oprocentowania jednostronną decyzją banku).
Pomagamy także i oferujemy obsługę prawną konsumentów w sporach związanych z wypowiedzeniem umów kredytowych przez banki.

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w sporach:

‒ z zakresu tzw. odfrankowania i unieważnienia umowy kredytów waloryzowanych/indeksowanych przeciwko:

 • mBank S.A.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Santander Bank Polska S.A. (umowy d. Kredyt Bank S.A.)
 • Bank Millennium S.A.
 • Getin Nobel Bank S.A.
 • BNP Paribas S.A.
 • Raiffeisen Bank International AG (umowy d. Polbank S.A.)
 • BPH S.A. (umowy d. GE Money Bank S.A.)

‒ z zakresu nieważności umów kredytów denominowanych:

 • Deutsche Bank S.A.
 • Santander Bank Polska S.A. (umowy d. Kredyt Bank S.A.)
 • PKO BP S.A. (w tym także dawny NORDEA Bank)

‒ w zakresie tzw. starego portfela – zmiany oprocentowania decyzją zarządu banku:

 • mBank S.A.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Raiffeisen Bank International AG (d. umowy Raiffeisen Bank Polska S.A.).

‒ w zakresie tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego:

 • mBank S.A.
 • BNB Paribas
 • Bank Millenium S.A.
 • Eurobank S.A.
 • PKO BP S.A.

‒ w zakresie postępowań przeciwegzekucyjnym (roszczeń banków przeciwko konsumentom):

 • mBank S.A.
 • BPH S.A. (umowa d. GE Money Bank S.A.)
 • Raiffeisen Bank International AG (d. umowy Polbank S.A.).

Jak wygląda procedura:

1. Przesłanie umowy kredytowej, regulaminu z dnia zawarcia umowy i aneksów
2. w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów i informacji Kancelaria przesyła analizę prawną pod kątem klauzul abuzywnych i możliwości tzw. odfrankowania lub unieważnienia umowy
3. podpisanie umowy z Kancelarią
4. po uzyskaniu niezbędnej dalszej dokumentacji przesłanie dokumentów do analityka finansowego celem dokonania wyliczeń dotyczących kredytu i określenia wartości przedmiotu sporu
5. wysłanie wezwania do zapłaty do banku (uzależnione od banku i ewentualnego biegu przedawnienia roszczenia),
6. złożenie pozwu,
7. reprezentacja Strony przed Sądem (stawiennictwo na rozprawach, konsultacje w trakcie trwania sprawy)

Facebook