50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

POLISOLOKATY

Oferujemy kompleksową obsługę związaną z realizacją umów zawartych z ubezpieczycielami i innymi podmiotami finansowymi.

Zajmujemy się oceną umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, dokonujemy analizy tych umów pod kątem klauzul abuzywnych oraz ich zgodności z polskim, jak i europejskim porządkiem prawnym.

Do tej pory prowadziliśmy sprawy z tzw. polisolokat przeciwko AXA, Aegon, Scandia i Europa. Sprawy dotyczyły odzyskania opłat likwidacyjnych jak i stwierdzenia nieważności umowy.

Wszystkie prowadzone do tej pory sprawy zakończyły się zawarciem ugody (sądowej albo pozasądowej) lub rozstrzygnięciem sądu na korzyść naszych Klientów.

Reprezentujemy konsumentów w postępowaniu pozasądowym, jak i w postępowaniu sądowym w sporach z ubezpieczycielami i innymi instytucjami finansowymi. Prowadzimy sprawy o zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej oraz o stwierdzenie nieważności umowy.

Jak wygląda procedura:

1. Przesłanie dokumentów: wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisa, ogólne warunki ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy, rozliczenie polisy
2. w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów i informacji Kancelaria przesyła analizę prawną pod kątem klauzul abuzywnych i możliwości dochodzenia zwrotu opłaty likwidacyjnej lub unieważnienia umowy
3. podpisanie umowy z Kancelarią
4. wysłanie wezwania do zapłaty do Towarzystwa
5. złożenie pozwu,
6. reprezentacja Strony przed Sądem (stawiennictwo na rozprawach, konsultacje w trakcie trwania sprawy)

Facebook