50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Podejmując decyzję o skierowaniu swojej sprawy frankowej na drogę sądową, może pojawić się wiele wątpliwości. Od czego powinniśmy zacząć? Jakimi dokumentami oraz dowodami powinniśmy dysponować? Ale również – do jakiego sądu skierować pozew w sprawie frankowej? Kwestia ta ma bowiem fundamentalne znaczenie między innymi w zakresie tego, ile będzie trwało takie postępowanie oraz pośrednio w kwestii jego wyniku.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się omówieniem właściwości spraw frankowych oraz wskażemy najważniejsze informacje, o jakich powinni Państwo wiedzieć przed podjęciem decyzji w swojej sprawie. Zapraszamy do lektury.

Właściwość sądów

Właściwość sądu to nic innego, jak fakt posiadania kompetencji danego sądu do rozstrzygnięcia skierowanej do niego sprawy. Jeśli skierujemy swój pozew do właściwego sądu, będzie on prowadził nasze postępowanie aż do jego rozstrzygnięcia. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wyróżniają aż trzy rodzaje właściwości sądów. Jest to właściwość rzeczowa, miejscowa oraz funkcjonalna. Poniżej zajmiemy się omówieniem jedynie dwóch pierwszych, ponieważ właściwość funkcjonalna nie ma zastosowania w sprawach frankowych.

Właściwość rzeczowa – wybór między sądem rejonowym a okręgowym

Właściwość rzeczowa pozwala nam określić, do jakiego sądu powinniśmy skierować naszą sprawę, ze względu na wysokość przedmiotu sporu. Wybór dotyczy dwóch instancji sądów: rejonowego i okręgowego. Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 75 000 zł, właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy. Natomiast gdy kwota ta jest wyższa niż 75 000 zł, postępowanie powinno toczyć się przed sądem okręgowym.

Zanim przejdziemy dalej, warto wspomnieć także o jeszcze jednej kwestii. Wartość przedmiotu sporu to nic innego, jak wysokość roszczenia, którego będziemy dochodzić od pozwanego. W przypadku Frankowiczów będzie to zatem wysokość udzielonego kredytu, jeżeli domagamy się jego unieważnienia lub kwota żądana z tytułu tzw. odfrankowienia.

Jak wygląda właściwość rzeczowa sądów w sprawach frankowych?

Ze względu na to, że roszczenia Frankowiczów wobec banków z reguły opiewają na spore sumy, wynikające z zaciągniętych kredytów, zazwyczaj sprawy z tego zakresu trafiają do sądów okręgowych.

Właściwość miejscowa – w jakim mieście powinno toczyć się postępowanie w sprawie frankowej?

Jeśli już ustalimy, czy naszą sprawę powinniśmy skierować do okręgu, czy rejonu, pora ustalić miasto, w którym postępowanie będzie się toczyło. Czy sprawę powinniśmy skierować do sądu w miejscowości, w której mieszkamy, jesteśmy zameldowani, a może zastosowanie mają jeszcze inne reguły?

W zakresie określenia właściwości miejscowej sądu w sprawie frankowej, inicjator postępowania ma trzy opcje do wyboru:

  • Właściwość miejscową ogólną. Zgodnie z art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego, właściwość miejscowa ogólna polega na tym, że powództwo wytacza się przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (nie zameldowania!). W przypadku banków będzie to ich siedziba.
  • Właściwość miejscową przemienną, polegającą na wybraniu sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
  • Właściwość miejscową przemienną, polegającą na wybraniu sądu właściwego ze względu na miejsce oddziału banku, w którym podpisaliśmy umowę o kredyt frankowy i który zajmował się obsługą kredytu.

Zdarza się także tak, że w umowie został wskazany sąd właściwy do rozstrzygania sprawy.

Do jakiego sądu skierować pozew w sprawie frankowej? A może wydział do spraw frankowych?

Sprawy kierowane są do wydziału cywilnego. W kwestii właściwości miejscowej warto wiedzieć także, że w kwietniu 2021 roku w Warszawie powstał tzw. wydział frankowy. Ustanowiono go przy XXVIII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Został on stworzony specjalnie, aby orzekać wyłącznie w sprawach związanych z umowami kredytowymi, które są indeksowane bądź denominowane walutą obcą. Skoncentrowanie spraw w jednym wydziale ma na celu przyspieszenie ich rozpoznawania. Rozprawy są zazwyczaj prowadzone w trybie online, co jest dużym ułatwieniem dla wszystkich stron postępowania.

Do jakiego sądu skierować pozew w sprawie frankowej? Podsumowanie

Jak widać, aby skierować sprawę frankową na drogę sądową, w pierwszej kolejności należy dokonać wyboru, który sąd będzie rozstrzygał Państwa sprawę. Przed podjęciem decyzji, warto zatem rozważyć wszelkie za i przeciw, które mogą wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie. Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę?

Przede wszystkim linię orzeczniczą oraz rozstrzygnięcia i ich ilość w danym sądzie w sprawach frankowych. W ten sposób są Państwo w stanie przewidzieć możliwe rozstrzygnięcie sprawy. Warto również zweryfikować, jaki sąd wydaje częściej korzystne orzeczenia dla kredytobiorców we frankach i właśnie tam skierować swój pozew.

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook