50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Wezwanie do zapłaty to kolejny krok w sprawie frankowej, gdy zweryfikujemy, czy możemy wystąpić na drogę sądową. O tym, jak przygotować się do sprawy frankowej, pisaliśmy w tym artykule: Przygotowanie do sprawy frankowej – jakie dokumenty zgromadzić?

No dobrze, ale skoro mamy otwarte drzwi, aby naszą sprawę skierować na wokandę sądu, czy konieczne jest wysyłanie wezwania do zapłaty do banku? Czy nie wystarczy zwykły pozew?

Otóż okazuje się, że wezwanie banku do zapłaty nie jest obligatoryjne, jednak w znacznej większości przypadków może pozytywnie wpłynąć na naszą sprawę. W niniejszym artykule rozwiniemy tę kwestię, jednocześnie wyjaśniając, czym dokładnie jest wezwanie do zapłaty oraz jakie elementy powinien posiadać taki dokument.

Zapraszamy do lektury.

Wezwanie do zapłaty pod względem prawnym

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych kwestii, na wstępie warto wyjaśnić, czym właściwie jest wezwanie do zapłaty. Mówiąc jak najprościej, wezwanie do zapłaty jest oficjalnym pismem, w którym jego nadawca wzywa swojego dłużnika do uregulowania należności. Nie istnieje określony wzór takiego dokumentu, jednak obowiązkowo powinny znaleźć się w nim:

  • żądanie uregulowania płatności w określonym terminie (czego się domagamy i w jakim terminie) oraz
  • precyzyjne określenie stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty (dlaczego). O tym, na jakiej podstawie odbywa się to w sprawach frankowych, piszemy w dalszej części.

Skutkiem prawnym wystosowania takiego pisma względem banku jest fakt, iż z chwilą kiedy upływa wyznaczony w wezwaniu termin do zapłaty doręczenia wezwania zaczynają być naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwot wskazanych w wezwaniu.

Uwaga!

Wezwanie do zapłaty powinniśmy wysłać na adres banku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a jeśli wręczamy ten dokument osobiście przedstawicielowi banku, powinniśmy domagać się podpisu na naszej kopii wezwania, które będzie potwierdzeniem tego, że wezwanie zostało doręczone. Dokumenty te powinniśmy oczywiście przechowywać dla celów dowodowych.

Wezwanie do zapłaty w sprawie frankowej

Jakie mamy podstawy ku temu, aby kierować wezwanie do zapłaty względem banku w sprawie frankowej?

Kredytobiorca posiadający kredy frankowy może żądać od banku zwrotu wszystkich nienależnie uiszczonych opłat kredytowych i dodatkowych związanych z kredytem. Chodzi przede wszystkim o raty kapitałowe i odsetkowe, koszty prowizji czy ubezpieczenia i inne dodatkowe opłaty związane z uzyskaniem kredytu. Dotyczy to przypadku, kiedy Kredytobiorca w oparciu o analizę prawną wskazuje na nieważność umowy. W związku z tym, wszystkie opłaty, jakie kredytobiorca poniósł na rzecz banku, stanowiły świadczenia nienależne. W konsekwencji mamy prawo domagać się ich zwrotu.

Skierowanie wezwania do zapłaty w sprawie frankowej uważamy za istotny element strategii, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową. Taki krok daje bowiem szansę na załatwienie sprawy w sposób polubowny. A proszę nam wierzyć, że zarówno kancelariom, jak i ich klientom zależy często na tym, aby unikać konieczności toczenia kilkumiesięcznej (czasami nawet kilkuletniej) batalii. Poza tym, wysyłając wezwanie do zapłaty do banku, często rozpoczynamy również ewentualne negocjacje w zakresie zawarcia ugody.

Zalety skierowania wezwania do zapłaty w stronę banku

Podsumujmy zatem korzyści, jakie wiążą się ze skierowaniem wezwania do zapłaty w stronę banku w sprawie frankowej jeszcze przed wytoczeniem powództwa:

  • Utwierdzamy sąd w przekonaniu, że próbowaliśmy polubownie rozstrzygnąć nasz spór z bankiem.
  • Z chwilą upływu terminu doręczenia wezwania do zapłaty naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot wskazanych w wezwaniu. Prędzej czy później będzie on zobligowany tę należność również uregulować.
  • Jeśli bank odpowie na nasze wezwanie, jesteśmy w stanie poznać stanowisko banku co do kierowanego do niego roszczenia. Na podstawie tego, jeszcze przed rozpoczęciem procesu, jesteśmy w stanie przygotować kontrargumenty, które wykorzystamy w sądzie.
  • Wezwanie do zapłaty może być poniekąd wstępem do rozmów na temat zawarcia ugody z bankiem.

Podsumowanie

Na zakończenie warto wskazać, że nasze doświadczenie niejednokrotnie utwierdziło nas w tym, że skierowanie w stronę banku wezwania do zapłaty jeszcze przed wytoczeniem powództwa do sądu to bardzo dobry krok. Utwierdza on bowiem sąd w tym, że próbowaliśmy rozstrzygnąć nasz spór z bankiem w sposób polubowny. Co istotne, rozwiązanie to ma zastosowanie zarówno do tak zwanych kredytów frankowych indeksowanych, jak i kredytów frankowych denominowanych.  

Artykuł ten stanowi drugą część cyklu wpisów, w których omawiamy najczęstsze problemy Frankowiczów na etapie rozpoczęcia walki z bankami. Pierwszy z nich można znaleźć tutaj: Przygotowanie do sprawy frankowej – jakie dokumenty zgromadzić? Trzeci, a jednocześnie ostatni, będzie odpowiadał na pytanie, do jakiego sądu skierować pozew w sprawie frankowej. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych publikacji.

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook