50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Email

sekretariat@mradwokaci.pl

Telefon

+48 576 215 772

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Email

sekretariat@mradwokaci.pl

Telefon

+48 576 215 772

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

W dniu 6 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt V Ca 3095/18) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 11.07.2018 r. w sprawie o sygn. akt VI C 1067/17. Sąd Rejonowy uznał roszczenie naszego Klienta i zasądził...

Facebook