50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Zgodnie z danymi statystycznymi wskazanymi przez Główny Urząd Statystyczny, od kilkunastu lat notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie. Rozwód, oprócz swojego ciężaru emocjonalnego, często wiąże się z koniecznością dokonania podziału majątku wspólnego, którego małżonkowie dorobili się w trakcie trwania małżeństwa. Najbardziej wartościowy składnik majątku wspólnego stanowi zazwyczaj nieruchomości. Nieruchomość ta niejednokrotnie jest obciążona kredytem hipotecznym.

Jak wskazuje raport Związku Bankowców Polskich, opracowany na podstawie danych KNF, wartość wszystkich zobowiązań gospodarstw domowych w Polsce na koniec 2018 r. wyniosła 708,4 mld zł. Niespełna 2/3 tej kwoty przypada na kredyty mieszkaniowe, których Polacy mają w swoich portfelach 421,4 mld zł. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Polacy podwoili także wartość portfela kredytów mieszkaniowych. Obecnie, jak wskazują dane Związku Banków Polskich, średnia wartość nowo udzielonego kredytu wynosi nieco ponad 253 tys. zł.

W 2018 roku aż 29 proc. nowych mieszkań sprzedanych w największych miastach była kupiona za pomocą kredytu hipotecznego.

Nabyta w trakcie trwania małżeństwa nieruchomość stanowi, co do zasady, współwłasność małżonków. W przypadku rozwodu pojawia się poważny problem jak dokonać podziału nieruchomości, obciążonej kredytem hipotecznym.

Podziału nieruchomości można dokonać m.in. poprzez wspólną sprzedaż nieruchomości, poprzez jej fizyczny podział (co przy mieszkaniach bywa bardzo kłopotliwe), a także poprzez przyznanie nieruchomości na rzecz jednej ze stron zazwyczaj z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej strony. W przypadku tego ostatniego rozwiązania nasuwa się jednak pytanie – jak należy rozliczyć kredyt hipoteczny?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 marca 2019 roku (w sprawie o sygn. akt III CZP 21/18) wskazując, że:

W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Powyższe oznacza, że wartość nieruchomości jest ustalona w oparciu o jej aktualną wartość, bez uwzględnienia (odliczenia czy dodatnia) należności obciążających byłych małżonków z tytułu spłacanego kredytu hipotecznego. Były małżonek, któremu została przyznana nieruchomość będzie zobligowany do spłaty drugiej strony zgodnie z wyceną wartości nieruchomości dokonaną i zaakceptowaną przez sąd orzekający w sprawie. Fakt przyznania nieruchomości na rzecz jednego z byłych małżonków nie zmienia sytuacji małżonków w odniesieniu do banku bowiem nadal pozostają oni kredytobiorcami.

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook