50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Być może Państwa postanowieniem noworocznym jest uporanie się z ciążącym na Waszych barkach kredytem we frankach? Poświęcając chwilę na lekturę naszego wpisu, dowiecie się Państwo, od czego zacząć i jak wybrać odpowiednią kancelarię frankową.

Jak wybrać kancelarię frankową i na co zwrócić szczególną uwagę?

Aby w ogóle rozpocząć i nadać bieg swojej sprawie frankowej, w pierwszej kolejności należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Chodzi przede wszystkim o umowę kredytową, a także zawierane do niej aneksy. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule: Przygotowanie do sprawy frankowej – jakie dokumenty zgromadzić?

Dopiero w oparciu o komplet takich dokumentów wybrana kancelaria będzie mogła dokonać analizy sytuacji konkretnego Frankowicza i ocenić zasadność wniesienia pozwu do sądu. Dlaczego powierzenie swojej sprawy kancelarii adwokackiej jest lepszym (bezpieczniejszym) wyborem niż przekazanie jej “kancelarii prawnej”? Na co zwrócić uwagę przy wyborze pełnomocnika do prowadzenia sprawy frankowej?

Przede wszystkim należy wyraźnie zaznaczyć, że kancelaria prawna to nie to samo, co kancelaria adwokacka czy radcowska. Kancelarię prawną może co do zasady założyć każdy – nawet bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego lub wykształcenia. W przeciwieństwie do osób z tytułem adwokata czy radcy prawnego. Ci ostatni, zanim zaczną wykonywać swój zawód, muszą najpierw poświęcić wiele czasu i pracy, by dobrze przygotować się do wybranej profesji. Co do zasady ich edukacja obejmuje:

  • ukończenie 5-letnich studiów prawniczych,
  • zdanie egzaminu wstępnego na aplikację,
  • odbycie 3-letniej aplikacji,
  • a na koniec – zdanie egzaminu zawodowego, co skutkuje nadaniem odpowiedniego tytułu. 

Dlaczego lepiej powierzyć prowadzenie swojej sprawy frankowej kancelarii adwokackiej?

Przede wszystkim dlatego, że zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni dają swoim Klientom gwarancję wiedzy i doświadczenia. W szczególności jeśli powierza się sprawę kancelarii, która specjalizuje się w tego typu sprawach.

Adwokatów i radców prawnych obowiązuje kodeks etyki zawodowej. Zobowiązuje ich nie tylko do zachowania tajemnicy zawodowej, ale także działania w imieniu i wyłącznie na korzyść Klienta. Ponadto profesjonalni pełnomocnicy mają obowiązek ciągłego dokształcania się. 

Dodatkowo, ponoszą oni podwójną odpowiedzialność: dyscyplinarną (za uchybienia w wykonywaniu zawodu) oraz cywilną. Co równie ważne – z perspektywy Klienta – są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Oznacza to, że w razie popełnienia jakiegokolwiek błędu, który skutkowałby przegraniem sprawy, wówczas firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do naprawienia szkody na rzecz Frankowicza.

Jakie są jeszcze zalety współpracy z kancelarią?

Wielu Frankowiczów, którzy decydują się podjąć walkę w bankiem, zastanawia się, czy będą w stanie samodzielnie reprezentować swoje interesy przed sądem. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że kredytobiorcy – ze względu na trudną sytuację finansową – szukają sposobów na „cięcie” kosztów, pozbywając się w ten sposób tych związanych z pełnomocnictwem. Należy jednak pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków, sprawy frankowe charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania. Wówczas nieoceniona – a czasem obligatoryjna – okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy postępowania przed sądem.

Jeśli zdecydujemy się na wsparcie kancelarii frankowej, ważne jest również, aby w jasny sposób przedstawiła nam ona wszystkie kwestie opłat związanych z wytoczeniem powództwa i prowadzeniem sprawy frankowej.

Jak wybrać kancelarię frankową? Podsumowanie

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty CHF od ponad 11 lat. To wtedy zgłosili się do nas pierwsi Klienci z problemami dotyczącymi takich kredytów. Ponieważ wtedy tego typu spraw przeciwko bankom w sądach praktycznie nie było, musieliśmy samodzielnie przecierać szlaki w tym kierunku. Byliśmy zmuszeni do dokonania w szybkim czasie pogłębionej analizy zasad funkcjonowania takich kredytów oraz rozeznania w zakresie ich rozliczania przez analityków bankowych.

W pierwszej kolejności musieliśmy się ścierać nie tylko z pełnomocnikami banków, ale i sądami, dla których sprawy z tego zakresu także stanowiły nowość i początkowo w ogóle nie dopuszczały możliwości wzruszenia takiej umowy. Po pierwszych sukcesach dotyczących uznania zapisów umownych zawartych w umowach kredytowych za abuzywne i osiągnięciu przez naszych Klientów z tego tytułu realnych korzyści, zaczęliśmy dostrzegać potrzebę uświadamiania konsumentów o przysługujących im uprawnieniach i możliwości skorzystania przez nich z ochrony prawnej w tym zakresie. Niezmienne pomagamy im w osiągnięciu oczekiwanego rezultatu – zarówno w przedmiocie odfrankowienia umowy, jak również stwierdzenia jej nieważności.

O zasadności wyboru tej drogi zawodowej świadczą wygrane przez nas sprawy i zadowoleni Klienci, którzy nie tylko wracają z nowymi sprawami, ale i polecają nas innym kredytobiorcom. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim naszym aktualnym i dotychczasowym Klientom za zaufanie!

Dlaczego nie warto czekać ze złożeniem pozwu w sprawie frankowej?

Na zakończenie chcemy przypomnieć osobom niezdecydowanym, że decyzja o podjęciu batalii sądowej z bankiem może okazać się słuszną drogą. Oto kilka argumentów, które być może pomogą Państwu podjąć decyzję we własnej sprawie:

  1. Możliwość zawarcia ugody z bankiem w trakcie postępowania – na warunkach lepszych niż w postępowaniu pozasądowym.
  2. Im szybciej złożymy pozew, tym szybciej możemy zakończyć całą sprawę. Ze względu na dużą ilość spraw w sądach niestety wydłuża się czas oczekiwania na rozstrzygnięcie.
  3. Aktualny wzrost obciążenia kredytem.
  4. Złożenie pozwu umożliwia wstrzymanie obowiązku płatności rat.
  5. Duża szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sporu z bankiem wobec ustabilizowania się orzecznictwa.

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook