50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

Coraz więcej Frankowiczów podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania sądowego względem banków. Najczęściej są to kredytobiorcy, którzy – w obliczu konieczności uiszczania coraz wyższych rat kredytu – szukają ratunku przed coraz trudniejszą dla nich sytuacją. Pamiętać jednak należy, że coraz częściej w sądach pojawiają się Frankowicze, którzy spłatę zobowiązania mają już za sobą. Pojawia się jednak pytanie, czy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego? Jeśli w treści umowy kredytu zostały zawarte klauzule abuzywne, istnieje możliwość odzyskania pieniędzy stanowiących nadpłatę. W jakim terminie należy pozwać bank i jakie roszczenie należy przeciwko niemu skierować?

Wyjaśniamy poniżej!

Sytuacja Frankowiczów w 2022 roku

Frankowicze od lat zmagają się z kredytami zaciągniętymi na nieuczciwych zasadach. Jednak rok 2022 dodatkowo mocno obciąża ich portfele… Taka sytuacja spowodowana jest nie tylko rosnącą inflacją i podwyżkami cen w niemal każdej dziedzinie życia. Wzrost kursu franka szwajcarskiego i wzrost stóp procentowych, które wpływają na wysokość każdej kolejnej raty kredytu, to główna przyczyna problemów finansowych wielu Frankowiczów. Coraz częściej nie są oni w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań.

W całej tej sytuacji widać jednak przysłowiowe „światełko w tunelu” – obecnie znacząco rośnie liczba spraw zakończonych wygraną Frankowiczów. Po dokładnej analizie sytuacji oraz podjęciu odpowiednich kroków jesteśmy w stanie stosunkowo szybko uwolnić się od problematycznego zobowiązania. Okazuje się, że swoich praw można dochodzić również po spłacie kredytu frankowego, o czym poniżej.

Czy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego – jakie roszczenia można kierować przeciwko bankowi?

Mechanizm rządzący kredytami frankowymi sprawia, że rażące nadpłaty ze strony kredytobiorców (uzależnione m.in. od kursu franka) nie są niczym nadzwyczajnym. Każdy Frankowicz, którego umowa zawiera tzw. niedozwolone postanowienia umowne, może dochodzić swoich praw – bez względu na to, czy kredyt w CHF został już spłacony w całości, czy jeszcze nie. Różnica polega jednak na tym, jakie roszczenie kredytobiorca może skierować przeciwko bankowi.

Jakie roszczenia przysługują zatem po spłacie kredytu frankowego? Zasadniczo są dwie możliwości:

  • roszczenie o zapłatę w związku z nieważnością umowy lub
  • roszczenie o zapłatę w związku z tzw. „odfrankowieniem kredytu”.

Warto podkreślić, że w obu przypadkach będzie to roszczenie o zapłatę. Pierwsze z nich obejmuje żądanie zwrotu wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę kwot (w związku z wykonywaniem umowy). Natomiast w drugim przypadku kredytobiorca dochodzi różnicy pomiędzy kwotą, którą uiścił na rzecz banku, a tym, co powinien uiścić – zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez sąd, po wyeliminowaniu z umowy klauzul abuzywnych.

Z kolei Frankowicz, który nie spłacił jeszcze kredytu, może domagać się ustalenia nieważności umowy lub tzw. „odfrankowienia”. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Nieważność kredytu frankowego a odfrankowienie.

Kiedy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego?

Należy podkreślić, że spłata kredytu frankowego nie skutkuje usunięciem znajdujących się w umowie kredytu postanowień niedozwolonych, które są podstawą do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Nie ma przeszkód, by wnieść pozew o zapłatę i dochodzić swoich praw już po spłacie zobowiązania. Trzeba jednak pamiętać o terminie do jego wniesienia. Wynika to z faktu, że roszczenie o zapłatę ma charakter majątkowy, a więc ulega przedawnieniu – po 6 lub 10 latach. Wniesienie pozwu przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Kiedy przedawnienie rozpoczyna swój bieg, a więc od jakiego momentu mamy liczyć ww. terminy? Kiedy obowiązuje 6-letni, a kiedy 10-letni termin? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w opublikowanym wcześniej artykule na naszym blogu: Czy roszczenie z kredytu frankowego może się przedawnić?

By uniknąć przedawnienia roszczenia przeciwko bankowi, warto już dziś podjąć odpowiednie kroki!

Czy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego? Podsumowanie

Podsumowując, skuteczna walka z bankiem jest możliwa również w przypadku spłaconego kredytu frankowego. Jednak przed wystąpieniem na drogę sądową, należy w pierwszej kolejności skierować do banku wezwanie do zapłaty wyznaczając termin zapłaty. Pozwoli to naliczać odsetki związane z opóźnieniem żądanej przez kredytobiorcę płatności. Nie można też zapominać o majątkowym charakterze tego roszczenia, który powoduje, że ulega ono przedawnieniu.

Udostępnij

Podziel się wpisem w mediach społęcznościowych

Facebook