50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4
KREDYTY „FRANKOWE”

Od ponad 10 lat jedną z głównych specjalizacji Kancelarii MR Adwokaci są sprawy dotyczące umów kredytów denominowanych/waloryzowanych do waluty obcej (CHF, EURO). Tzw. „sprawami frankowymi” zajmowaliśmy się z powodzeniem już w 2011 r., czyli wtedy, gdy jeszcze nie było o nich tak głośno, a szanse Frankowiczów na wygrane były mniejsze, niż obecnie.

Reprezentujemy konsumentów z całej Polski w sporach z bankami, poczynając od tzw. starego portfela, przez ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, po kredyty waloryzowane i denominowane do waluty obcej i nieważność umów kredytu hipotecznego.

Oferujemy kompleksową obsługę związaną z realizacją umów zawartych z bankami oraz innymi podmiotami finansowymi. Zajmujemy się oceną umów waloryzowanych (indeksowanych) oraz denominowanych do waluty obcej. Dokonujemy analizy umów bankowych pod kątem klauzul abuzywnych (niedozwolonych) oraz ich ważności z polskim, jak i europejskim porządkiem prawnym.

Reprezentujemy konsumentów w postępowaniu pozasądowym, jak i w postępowaniu sądowym w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Oferujemy również obsługę prawną konsumentów w sporach związanych z wypowiedzeniem umów kredytowych przez banki.

Co zyskujesz, współpracując z naszą Kancelarią?

Dostęp do zespołu profesjonalistów (ponad 10 lat doświadczenia) specjalizujących się w sporach z bankami.

Bezpłatny audyt prawny (już od początku współpracy wiesz, jakie są Twoje szanse w walce z bankiem).

Stały kontakt z wyznaczonym adwokatem podczas całej sprawy i wgląd w dokumentację i pisma procesowe.

Kompleksową obsługę prawną – od audytu, przez wezwanie do zapłaty, sprawę sądową, aż po pomoc przy wykreśleniu hipoteki.

Jak wygląda współpraca? Bezpłatny audyt prawny Twojej umowy kredytowej

1. Przesyłasz do nas na sekretariat@mradwokaci.pl: umowę kredytową, regulamin z dnia zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy.
2. W terminie 14 dni otrzymujesz od nas bezpłatny audyt prawny z rekomendacją co do skierowania sprawy do sądu ze wskazaniem możliwych roszczeń i propozycją strategii procesowej.
3. W przypadku chęci podjęcia współpracy, podpisujesz z nami umowę.
4. Dokumenty kredyowe przesyłamy do współpracującego z nami analityka finansowego celem dokonania wyliczeń dotyczących kredytu i określenia wartości przedmiotu sporu.
5. Wysyłamy wezwanie do zapłaty do banku (uzależnione od banku i ewentualnego biegu przedawnienia roszczenia).
6. Przygotowujemy pozew i wysyłamy go do sądu.
7. Reprezentujemy Cię przed Sądem (stawiennictwo na rozprawach, konsultacje w trakcie trwania sprawy).

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w sporach:

‒ z zakresu tzw. odfrankowania i unieważnienia umowy kredytów waloryzowanych/indeksowanych przeciwko:

 • mBank S.A.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Santander Bank Polska S.A. (umowy d. Kredyt Bank S.A.)
 • Bank Millennium S.A.
 • Getin Nobel Bank S.A.
 • BNP Paribas S.A.
 • Raiffeisen Bank International AG (umowy d. Polbank S.A.)
 • BPH S.A. (umowy d. GE Money Bank S.A.)

‒ z zakresu nieważności umów kredytów denominowanych:

 • Deutsche Bank S.A.
 • Santander Bank Polska S.A. (umowy d. Kredyt Bank S.A.)
 • PKO BP S.A. (w tym także dawny NORDEA Bank)

‒ w zakresie tzw. starego portfela – zmiany oprocentowania decyzją zarządu banku:

 • mBank S.A.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Raiffeisen Bank International AG (d. umowy Raiffeisen Bank Polska S.A.).

‒ w zakresie postępowań przeciwegzekucyjnym (roszczeń banków przeciwko konsumentom):

 • mBank S.A.
 • BPH S.A. (umowa d. GE Money Bank S.A.)
 • Raiffeisen Bank International AG (d. umowy Polbank S.A.).

‒ w zakresie tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego:

 • mBank S.A.
 • BNB Paribas
 • Bank Millenium S.A.
 • Eurobank S.A.
 • PKO BP S.A.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, prześlij do nas skan swojej umowy i regulaminu na adres e-mail sekretariat@mradwokaci.pl lub skontaktuj się pod numerem +48 576 215 772. Możesz również skorzystać z poniższego formularza:

Facebook