50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4

50-033 Wrocław

J.Piłsudskiego 32/4
Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Nikogo nie musimy przekonywać o tym, że umowy Frankowiczów zawierano naruszeniem prawa. Mało kto wie natomiast (poza samymi zainteresowanymi), że jedną z przyczyn problemów finansowych osób, które zaciągnęły kredyt w CHF, są regulacje umowne, które nie miały prawa...
Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

W dniu 6 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt V Ca 3095/18) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 11.07.2018 r. w sprawie o sygn. akt VI C 1067/17. Sąd Rejonowy uznał roszczenie naszego Klienta i zasądził...
TSUE po stronie Frankowiczów

TSUE po stronie Frankowiczów

W dniu 3 października 2019 roku TSUE wydał orzeczenie w sprawie C‑260/18: Kamil i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, prowadzącej działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej...
Kredyt hipoteczny, a rozwód i podział majątku

Kredyt hipoteczny, a rozwód i podział majątku

Zgodnie z danymi statystycznymi wskazanymi przez Główny Urząd Statystyczny, od kilkunastu lat notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie. Rozwód, oprócz swojego ciężaru emocjonalnego, często wiąże się z koniecznością dokonania podziału majątku wspólnego, którego...
Jaki mam kredyt i co mogę z nim zrobić?

Jaki mam kredyt i co mogę z nim zrobić?

Kredyt denominowany, a kredyt waloryzowany Choć rozróżnienie między kredytem denominowanym, a kredytem waloryzowanym (zwanym także indeksowanym), wobec wielu publikacji dotyczących tej tematyki wydaje się proste, to jak pokazuje praktyka nawet niektórzy sędziowie (na...

Facebook